häufig gestellte Fragen

Kies je kachelbuis in functie van de ruimte

Een kachelbuis heeft met de afvoer van rook en gassen een belangrijke functie. Om deze taak naar behoren te doen, dient de kachelbuis aangepast aan de kachel, maar ook aan de ruimte waarin ze geplaatst wordt. Zo dient rekening te worden gehouden met de materialen rond de buis. Kijk hierbij zeker na of de nodige afstand van de kachelbuis tot de omgeven materialen en eventueel brandbare materialen voldoende groot is. Daarnaast dienen ook de nodige isolerende materialen en brandwerende materialen rond de kachelbuis te worden voorzien. Opsinox staat je hierbij graag bij met advies.