1

Een CLV schouw biedt diverse voordelen. Ontdek ze

Een CLV schouw maakt het mogelijk om meerdere gesloten verwarmingstoestellen samen op één kanaal aan te sluiten en dat zelfs over verschillende verdiepingen. Met haar dubbel kanaal verzorgt een CLV schouw de dubbele functie van zowel rookafvoer als luchtaanvoer. Bovendien kan een CLV schouw zowel toegepast worden bij een nieuwbouw als bij een renovatieproject. Kiezen voor een CLV schouw weet zo heel diverse voordelen te bieden. Wij bespreken er alvast enkele.

Een CLV schouw is veilig

Met een CLV schouw wordt geen lucht onttrokken aan de woning tijdens de verbranding en is geen terugstroming mogelijk. De CLV schouw vormt samen met de aangesloten CV ketels een gesloten CV systeem, waardoor schadelijke gassen nooit in de woonruimte kunnen komen. Om toe te zien op de veiligheid dient een CLV schouw voorzien te zijn van een CE-certificaat. Daarnaast kan een CLV systeem conform NEN 1078 voorzien zijn.

Een CLV schouw is rendabel

Doordat geen lucht onttrokken wordt aan de woning zal een CLV schouw ook een merkbaar hoger rendement opleveren. Een CLV systeem is bovendien goedkoper dan wanneer je twee systemen voor rookgasafvoer en luchtaanvoer moet installeren.

Een CLV schouw is ruimtebesparend

Doordat je met een CLV systeem maar één kanaal en dus maar één buis nodig hebt, kan dit eventueel plaatsgebrek in de kokers opvangen. Daarom is het CLV systeem ook heel nuttig bij appartementsgebouwen waarbij de CLV schouw eenvoudig kan toegepast worden.

Een CLV schouw is eenvoudig

Een CLV schouw heeft een groot montagegemak. Een CLV schouw en CLV systeem heeft een snelle installatie met weinig kapwerk en weinig hinder voor de bewoners. Daarnaast is zowel inbouw als opbouw mogelijk. Met een CLV schouw en systeem kunnen daarnaast meerdere CV ketels van verschillende fabricaten eenvoudig aangesloten worden op dezelfde schoorsteen. En kan een CLV schouw zowel toegepast worden in combinatie met een vloerketel als een wandketel.

Wil je graag meer advies ontvangen over CLV schouwen, reken dan op de deskundigheid van onze medewerkers. Kies ervoor om een CLV schouw te kopen bij Opsinox. Kwaliteit en vakkennis zijn gegarandeerd.

Bekijk onze kwalitatieve CLV schouwen

Ontdek de voordelen in ons aanbod