1

Een CLV schouw kopen bij Opsinox

Een CLV schouw is voorzien van een dubbel kanaal waardoor de CLV schouw een dubbele functie vervuld. Zo zorgt een CLV schouw zowel voor luchtaanvoer als rookgasafvoer. Gezien de vele voordelen van een CLV schouw wordt dit veelal toegepast bij gestapelde woningbouw zoals appartementsgebouwen. Daarnaast kan een CLV schouw zowel bij een nieuwbouw als renovatie toegepast worden. Kom langs bij Opsinox en ons gespecialiseerd team staat je bij met professioneel advies en ervaring voor jouw project.

Een CLV schouw met dubbele functie

De afkorting CLV staat voor gecombineerde luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer. Een CLV schoorsteensysteem zorgt dus zowel voor aanvoer van verse lucht als afvoer van rookgassen. Een CLV schouw wordt best toegepast bij gebruik van gas of condenserend gas als brandstof. Een CLV schouw heeft hierbij een dubbele functie. Een CLV schouw dient zowel te zorgen voor collectieve luchtaanvoer als collectieve rookgasafvoer van gastoestellen. Een CLV schouw is uiteraard gemaakt voor een CLV systeem. Via een CLV systeem worden verschillende CV ketels op één gemeenschappelijk kanaal aangesloten. Ontdek de mogelijkheden voor rookgasafvoer aan de hand van een CLV schouw voor collectieve systemen bij Opsinox.

Een CLV schouw met dubbel kanaal

Bij een CLV schouw wordt via een concentrisch kanaal gezorgd voor gecombineerde luchtaanvoer en verbrandingsgasafvoer. Een CLV schouw is namelijk een parallel aangesloten dubbel kanaal. Een CLV systeem heeft één dubbelwandige buis met daarin een kleinere binnenste buis. Via de binnenste buis worden de rookgassen afgevoerd. Via de ruimte tussen de binnenbuis en de buitenste buis wordt verse lucht aangevoerd. Bij een CLV schouw en systeem kunnen meerdere gesloten verwarmingstoestellen aangesloten worden op één gemeenschappelijk kanaal.

Toepassing van een CLV schouw bij verdiepingen

Een CLV schouw is ontworpen voor wooneenheden waarbij meerdere diverse gesloten CV installaties aangesloten dienen te kunnen worden op één systeem verspreid over verschillende verdiepingen. CLV schouwen worden hierbij regelmatig toegepast bij gestapelde woningbouw zoals zowel woningen met meerdere verdiepingen als appartementen.

De verschillende mogelijkheden met een CLV schouw   

Er bestaan wel verschillende oplossingsmethodes voor het plaatsen van nieuwe rookgaskanalen in bestaande appartementsgebouwen en woningen met meerdere verdiepingen. De ervaren specialisten van Opsinox helpen je hier graag mee verder. Bij Opsinox kan men kiezen voor een CLV schouw bij zowel een nieuwbouw als renovatie project. Een CLV schouw voor hoogrendementsketels kan uitzonderlijk ook gebruikt worden met condensatieketels. Belangrijk hierbij is het advies van de fabrikanten te volgen om alle risico’s te beperken. Doordat CLV kanalen voor hoogrendementsketels ontworpen zijn voor hogere rookgastemperaturen en over een lagere dichtheidsklasse beschikken, zou bij hergebruik van deze CLV kanalen voor condensatieketels gevaren kunnen inhouden. Hierbij denken we aan storingen door recirculatie van rookgassen wat levensbedreigend kan zijn.

Bij Opsinox vind je zeker een kwalitatief assortiment wanneer je op zoek bent naar een CLV schouw. Maar bekijk ook gerust de rest van ons aanbod rookkanalen. Zo vind je bij Opsinox vast de beste kachelbuis of kachelpijp, inox buis of dubbelwandige inox schouw.

Ontdek onze kwalitatieve CLV schouwen

Neem alvast een kijkje naar ons aanbod