CLV schouwen

CLV schouwen zijn collectieve systemen waarbij door middel van een concentrisch kanaal voor geCombineerde Luchttoevoer en Verbrandingsgasafvoer meerdere gesloten verwarmingstoestellen op één gemeenschappelijk kanaal worden aangesloten. CLV schouwen zijn specifiek ontworpen voor woningen en appartementsgebouwen met diverse aansluitingen verspreid over verschillende verdiepingen.